Update coronamaatregelen AFC’34 per 17 november 2020

Beste spelers, ouders en trainers,

Voorzichtig hoopvolle berichten naar aanleiding van de persconferenie van 17 november. We gaan ons als club alvast voorbereiden op de periode na de winterstop. De KNVB heeft voorzichtig laten doorschemeren dat we medio januari 2021 wellicht weer kunnen voetballen. We hopen dit van harte en we gaan hier ook met zijn allen voor. Als club zijn we er achter de schermen helemaal klaar voor!

  • Voorbereidingen
    Om ons optimaal voor te bereiden op een herstart van de competitie hebben we besloten om vanaf maandag 23 november enkele eerdere maatregelen te versoepelen:
  • Trainingsfrequentie: Vanaf maandag 23 november gaan we weer terug naar een volledige trainingsfrequentie voor alle teams.
  • Winterstop: We hebben besloten om dit seizoen geen winterstop te houden. We trainen gewoon door met uitzondering van de feestdagen.
  • Voetballen op zaterdag: Het is vanaf zaterdag 28 november mogelijk om op zaterdag op het AFC’34-complex te trainen of om onderling wedstrijden, toernooien, etc. te spelen. Activiteiten op zaterdag dienen vooraf aangemeld te worden bij Milko Zanoli.

Voetbalontwikkeling
De afgelopen maanden zijn we met het (technisch) kader en het bestuur druk bezig geweest om het beleidsplan open te breken en een nieuwe beleidsperiode tot 2027 te schrijven. En met succes! Er ligt een nieuw en uitdagend opleidingsplan voor de periode 2020-2027. Alle trainers zijn inmiddels meegenomen indeze voetbaldroom. Op korte termijn willen we ook alle leiders en ouders digitaal meenemen in onze visie. Hiervoor ontvangen jullie allemaal een uitnodiging. We plannen deze digitale bijeenkomst wel pas als we meer duidelijkheid hebben over de herstart van de competities. We kunnen dan volle kracht vooruit met elkaar! We gaan er weer een feest van maken!

Sinterklaas houdt van verrassingen
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om op de club sinterklaas te vieren. Enorm jammer, want het is en blijft een jaarlijks hoogtepunt. Maar de Sint zou de Sint niet zijn als hij niet wat in petto heeft! Later meer……

Natuurlijk staat de gezondheid en veiligheid van ons allen nog steeds voorop en moeten we ons nog steeds houden aan alle overige onveranderde richtlijnen. Dit is de hele periode goed gegaan. Het is fijn dat we op elkaar kunnen bouwen in deze vreemde tijden. Hopelijk zien we jullie allemaal snel weer op het complex zelf!

Met vriendelijke groet en goede gezondheid gewenst,

Namens het bestuur,

Michel Robert, Voorzitter AFC’34
Nick Geurtsen, Hoofdjeugdopleidingen Bovenbouw (O16 t/m O19)
Robin de Haan, Hoofdjeugdopleidingen Middenbouw/Onderbouw (O8 t/m O15)
Max Fabricius, Technisch jeugdcoördinator (O8 t/m O12)
De Ouderraad