AFC-LOGO-OK-1-small 

Orthovisio revalidatiecentrum Schagen

ORTHOVISIO revalidatiecentrum Schagen (Noord-Holland), maakt goede zorg herkenbaar!

Orthovisio revalidatiecentrum Schagen (Noord-Holland) is een tweedelijns revalidatiecentrum waar letterlijk efficiënte, hoogwaardige (para)medisch specialistische zorg onder één dak is samengebracht. Uniek en vernieuwend met een uniforme uitstraling worden kennis en kwaliteit gewaarborgd door een multidisciplinair team.

Waarom?
Om u een unieke vorm van zorg te kunnen aanbieden die transparant is op inhoudelijk en logistiek niveau. Wij zorgen daarmee voor een hoge kwaliteit en optimale bereikbaarheid die telkens weer inzichtelijk is voor u!

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op