Maak kennis met het bestuur van AFC'34

Maak kennis met het bestuur van AFC'34

Vertrouwenspersonen AFC'34

AFC’34 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen AFC’34 willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen AFC’34 twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden , vrijwilligers en ouders.
Daarbij : snel melden , er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie , maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer ga je naar een vertrouwenspersoon binnen AFC ’34?

 • Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
 • Pesten en gepest worden
 • Machtsmisbruik en verbale agressie
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten):
 • De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van AFC’34 op de juiste plaats is.

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.
De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van AFC’34 plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Mijn naam is Janneke Overmeijer en ik woon met mijn kinderen in Alkmaar . Mijn zoontje voetbalt met veel plezier bij AFC”34. Ik werk als Personal Assistent bij een groot internationaal bedrijf in de regio. Hiervoor ben ik 18 jaar werkzaam geweest in de luchtvaartindustrie , waar ik naast mijn reguliere baan vertrouwenspersoon was voor het personeel . Neem gerust contact op als je ergens mee zit en je het gevoel hebt dat je ongewenst behandeld wordt. Ik zal samen met Busra zoeken naar een oplossing zodat je weer met plezier op de club kan voetballen !

Mijn naam is Busra Ayasli en ik ben 24 jaar. Momenteel ben ik als psycholoog in opleiding werkzaam in de Geestelijke Gezindsheidszorg. Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon bij AFC”34, waar ook mijn broer voetbalt . Als vertrouwenspersoon streef ik naar een veilige omgeving , waar iedereen zichzelf kan zijn en met plezier kan blijven voetballen .Indien u in aanraking komt met ongewenst gedrag ( zoals pesterij, roddel, discriminatie, bedreiging of seksuele intimidatie) waar u over wilt praten, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwenspersonen AFC'34

AFC’34 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen AFC’34 willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen AFC’34 twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden , vrijwilligers en ouders.
Daarbij : snel melden , er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie , maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer ga je naar een vertrouwenspersoon binnen AFC ’34?

 • Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
 • Pesten en gepest worden
 • Machtsmisbruik en verbale agressie
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten):
 • De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van AFC’34 op de juiste plaats is.

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.
De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van AFC’34 plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Mijn naam is Janneke Overmeijer en ik woon met mijn kinderen in Alkmaar . Mijn zoontje voetbalt met veel plezier bij AFC”34. Ik werk als Personal Assistent bij een groot internationaal bedrijf in de regio. Hiervoor ben ik 18 jaar werkzaam geweest in de luchtvaartindustrie , waar ik naast mijn reguliere baan vertrouwenspersoon was voor het personeel . Neem gerust contact op als je ergens mee zit en je het gevoel hebt dat je ongewenst behandeld wordt. Ik zal samen met Busra zoeken naar een oplossing zodat je weer met plezier op de club kan voetballen !

Mijn naam is Busra Ayasli en ik ben 24 jaar. Momenteel ben ik als psycholoog in opleiding werkzaam in de Geestelijke Gezindsheidszorg. Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon bij AFC”34, waar ook mijn broer voetbalt . Als vertrouwenspersoon streef ik naar een veilige omgeving , waar iedereen zichzelf kan zijn en met plezier kan blijven voetballen .Indien u in aanraking komt met ongewenst gedrag ( zoals pesterij, roddel, discriminatie, bedreiging of seksuele intimidatie) waar u over wilt praten, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op

Zit je met een probleem of wil je iets kwijt? Neem dan direct contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

Neem contact met ons op

Zit je met een probleem of wil je iets kwijt? Neem dan direct contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]