LET OP: INLEVEREN KLEDING & BALLEN: 3 JULI

Aan alle trainers/begeleiders van de jeugdteams,

Ondanks dat er het afgelopen seizoen weinig gebruik gemaakt is van kleding en materialen, is het toch weer zover….

Zaterdag 3 juli van 13.30 – 15.30 uur: inleveren van de in bruikleen gegeven wedstrijdkleding ballen (2 of 5), in de kantine.

Dit geldt voor alle niet-selectie teams, die vanuit het kledingfonds kleding en materialen hebben gekregen.

Als blijkt dat er kleding en/of ballen ontbreken dan worden de trainers/begeleiders van deze teams door middel van een ‘tikkie’ via de penningmeester gevraagd te betalen voor het ontbrekende. Dit zoals wij met elkaar – bij de uitgifte van de kleding/ballen – hebben afgesproken.

Wij van het Kledingsfonds willen jullie bedanken voor het trainen/begeleiden van de spelers in dit afgelopen corona-seizoen.

Met sportieve groet,

Robert Keesen, Hans Bödecker en Marco de Boer