AFC-LOGO-OK-1-small 

Wij zoeken met spoed een penningmeester !

woensdag, 17 oktober 2018,

Het Bestuur is voor onze club op zoek naar een penningmeester. Ben je financieel onderlegd en wil je een bijdrage leveren om de club financieel gezond en kapitaalkrachtiger te maken of ken je iemand; stuur dan een mail aan bestuur@afc34.nl

Doel: De functie van penningmeester is een bestuursfunctie en het voornaamste doel van de penningmeester is het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.

Taken en verantwoordelijkheden: 

De bijbehorende taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn:

- Opstellen van de jaarlijkse begroting ter goedkeuring van het bestuur en de Algemene Leden Vergadering;

- Toezien op binnenkomende gelden, zoals contributies, kantineopbrengsten, sponsorgelden, et. cetera;

- Tijdig overmaken van betalingen, zoals o.a. inschrijfgelden, KNVB lidmaatschap en overige facturen;

- Fiatteren van uitgaven en daarbij waken voor overschrijding van de begroting;

- Eens per kwartaal de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting rapporteren aan het bestuur;

- Opstellen financiële jaarverslag;

- Rapporteren aan de kascommissie ter verkrijging van decharge;

- Afleggen van verantwoording aan de ALV namens het bestuur over het gevoerde financiële beleid;

- In overleg met het bestuur afsluiten van overeenkomsten met derden (is tekenbevoegd de vereniging te binden door gezamenlijk handelen met hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris);

Werkdruk: Afhankelijk van wat er allemaal speelt neemt de functie van penningmeester wekelijks gemiddeld tussen de 3-4 uur in beslag. Het bestuur vergadert momenteel gemiddeld een keer per twee/drie weken op dinsdagavond. De penningmeester wordt administratief ondersteund door de heer H. Van der Weijde.

Geïnteresseerd in de functie? Stuur snel een mail aan bestuur@afc34.nl

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op