AFC-LOGO-OK-1-small 

Verzoek aan de vrijwilligers die een vaste taak uitvoeren

woensdag, 22 oktober 2014,

Op deze website zijn van veel vrijwilligers die een vaste taak uitvoeren gegevens als telefoonnummer en e-mailadres terug te vinden. De meest gangbare route om deze gegevens te vinden is om vanuit het hoofdmenu te klikken op "club-info" en vervolgens via "organisatie" op zoek te gaan naar de betreffende perso(o)n(en). 

 

De redactie van de website vindt het belangrijk dat van deze personen ook een foto zichtbaar is, zodat ook de "smoelen" van deze vrijwilligers bekend worden. Van een aantal vrijwilligers is een (pas)foto beschikbaar, maar van heel veel AFC'ers ontbreekt deze foto nog. 

 

Daarom bij deze een oproep aan alle vrijwilligers die op deze website vermeld staan bij de organisatie en van wie geen juiste foto vermeld staat: Willen jullie een pasfoto aanleveren, zodat we ook jullie een "smoel" kunnen geven? 

 

Jullie kunnen de (digitale) foto opsturen naar Gerard Krom, e-mail: krom1@chello.nl

 

Wij rekenen op jullie medewerking.  

 

De redactie van de website

 

 

 

 

 

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op