AFC-LOGO-OK-1-small 

Vernieuwing van het vrijwilligersprotocol

donderdag, 13 november 2014,

 

In de Algemene Ledenvergadering van 12-11-2014 zijn de leden akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om het vrijwilligersbeleid aan te passen. De belangrijkste wijziging betreft het feit dat er voortaan geen individuele leden meer ingeroosterd worden, maar complete teams. Hieronder het vernieuwde vrijwilligersprotocol van AFC'34, dat vanaf heden van kracht is. 

 

Vrijwilligersprotocol AFC’34

 

“De voetbalvereniging AFC’34 is van, voor en door de leden. De inzet voor de vereniging is vrijwillig maar niet vrijblijvend”.

 

1. Inleiding

Voetbal is een teamsport en binnen een teamsport is samenwerken een sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen het veld, maar ook daarbuiten. De inzet van de AFC’34 leden vervult een essentiële rol binnen de vereniging. Een rol die echter niet vrijblijvend is. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze vereniging omdat bijna alle voorkomende werkzaamheden door vrijwilligers verricht moeten worden.

De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan AFC’34 dan een ander, maar dat geeft niet, iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is een positieve impuls voor de verdere ontwikkeling van de vereniging.

Binnen onze voetbalvereniging wordt deze “vrijwillige” inzet door een relatief kleine groep enthousiaste en gemotiveerde leden geleverd. AFC’34 draagt een grote ambitie uit en probeert dit te samen met jullie als “leden” te realiseren. Een ambitie die alleen waargemaakt kan worden als alle schouders naar vermogen een deel hiervan dragen.

 

2. Uitgangspunten

Van alle spelende seniorenleden (van de veldvoetbalafdeling) en ouders/verzorgers van de jeugdleden (één ouder/verzorger per gezin) wordt verwacht dat zij een deel van de voorkomende werkzaamheden op zich nemen.

Dit kan als vaste vrijwilliger, of door 1 of 2 keer per seizoen hand- en spandiensten te verrichten in de kantine, het wedstrijdsecretariaat of op en langs de velden.

Ouders/verzorgers van de A-junioren kunnen de werkzaamheden, met uitzondering van de kantinediensten, ook laten uitvoeren door hun zoon/dochter die als A-junior voetbalt.

Bij gehele of gedeeltelijke afgelasting zal de verenigingstaak geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. 

 

3. Vrijstelling

De inzet voor de voetbalvereniging kent alleen een vrijblijvend karakter voor de niet-spelende leden en de leden van de zaalvoetbalafdeling.

 

4. Organisatie

De Vrijwilligerscommissie van AFC’34 is verantwoordelijk voor de inroostering van de hand- en spandiensten over de spelende seniorenleden en de ouders/verzorgers. Ieder speelweekend wordt één team ingeroosterd. Dit team zorgt ervoor dat op de zaterdag van dat weekend de nodige hand- en spandiensten uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om de taken gastheer/gastvrouw in het wedstrijdsecretariaat, terreindienst en kantinedienst.  

De Vrijwilligerscommissie informeert bijtijds de aanvoerders of leiders van de betreffende teams over de indeling (dit gebeurt meestal 2 tot 3 weken voordat de teams aan de beurt zijn). Van de aanvoerders of leiders wordt verwacht dat zij de te verrichten hand- en spandiensten verdelen over de seniorleden of de ouders/verzorgers van hun team die geen vaste taak hebben bij AFC’34.

Als de aangewezen seniorleden of de ouders/verzorgers van de jeugdleden op de aangewezen dag niet aanwezig zijn, kan het bestuur deze leden of hun zoon/dochter een sanctie, in de vorm van een schorsing of een boete, opleggen.   

 

5. Onvoorzien

Daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur van AFC’34.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van AFC’34 op 12-11-2014.

 

Bijlage: Overzicht van verenigingstaken AFC’34

 

Overzicht van de verenigingstaken bij AFC’34:

 

A.  Vaste taken:

 

Bestuur:

 •          Lid van het Algemeen bestuur

Commissies:

 •          Coördinator van het Intern Onderhouds Team
 •          Lid van de Commissie Sluitingsweekend Senioren
 •          Lid van de Communicatiecommissie
 •          Lid van de Evenementencommissie
 •          Lid van de Financiële commissie          
 •          Lid van de Jan Leek Sluitingsweekend Commissie
 •          Lid van de Jeugdcommissie
 •          Lid van de Jeugdtoernooicommissie
 •          Lid van de Veilingcommissie
 •          Lid van de Vrijwilligerscommissie
 •          Lid van het bestuur van de Business Club
 •          Lid van het bestuur van De Vriendenclub

Administratie:

 •          Assistent contributieadministratie
 •          Assistent ledenadministratie
 •          Contributieadministratie
 •          Ledenadministratie

Communicatie:

 •          Coördinator fotografie
 •          Coördinator intern TV – circuit
 •          Coördinator lichtkrant
 •          Coördinator wedstrijdboekjes
 •          Stadionspeaker
 •          Webmaster

Wedstrijdorganisatie:

 •          Assistent wedstrijdsecretaris
 •          Clubscheidsrechter pupillen
 •          Clubscheidsrechter junioren
 •          Clubscheidsrechter senioren
 •          Clubscheidsrechter zaalvoetbal
 •          Coördinator scheidsrechters pupillen
 •          Coördinator scheidsrechters junioren
 •          Coördinator scheidsrechters senioren
 •          Coördinator wedstrijdsecretariaat
 •          Gastheer / gastvrouw wedstrijdsecretariaat
 •          Veiligheidscoördinator
 •          Wedstrijdsecretaris
 •          Wedstrijdsecretaris jeugd

Teamcoördinatie:

 •          Begeleider zaterdagselectie
 •          Begeleider zondagselectie
 •          Coördinator overige senioren
 •          Coördinator Zaalvoetbal
 •          Teamleider
 •          Vaste assistent – scheidsrechter

Voetbaltechnisch:

 •          Trainer

Organisatie:

 •          Organisator Grote Club Actie
 •          Organisator Poortloterij
 •          Organisator Pupil van de Week

Onderhoud:

 •          Lid van het Intern Onderhouds Team

Horeca:

 •          Gastheer / gastvrouw bestuurskamer
 •          Kantinedienst

Overige:

 •          Beheerder kleding jeugd
 •          Beheerder materialen
 •          Coördinator kassadienst
 •          Kassadienst

 

 

 

B.  Hand- en spandiensten:

 

Over het algemeen zijn er per (zater)dag 6 personen nodig voor de te verrichten hand- en spandiensten:

2 voor de terreindienst van 8.00 – 12.30 uur,

1 voor het wedstrijdsecretariaat van 8.00 – 12.00 uur,

1 voor het wedstrijdsecretariaat van 12.00 tot 17.00 uur,

1 voor de kantine van 9.00 – 12.30 uur,

en 1 voor de kantine van 12.30 – 17.30 uur.

Dit kan per dag iets verschillen.

 

Hieronder wordt beschreven uit welke werkzaamheden de verschillende hand- en spandiensten kunnen bestaan:

 

Terreindienst: 

 •          Voor de wedstrijden de aankleding van het complex verzorgen (vlaggen ophangen, e.d.)
 •          Voor de wedstrijden de pupillendoelen klaarzetten
 •          Voor de wedstrijden de hoekvlaggen plaatsen
 •          Na de wedstrijden de kleedkamers nazien en eventueel aanvegen
 •          Na de wedstrijden de pupillendoelen op de daarvoor bestemde plaatsen terugzetten
 •          Na de wedstrijden de hoekvlaggen opruimen
 •          Na de laatste wedstrijd de vlaggen opruimen

 

Gastheer/gastvrouw in het wedstrijdsecretariaat:

 •          Kleedkamers nazien
 •          Gasten ontvangen en naar kleedkamers verwijzen
 •          Beheer van de kleedkamersleutels
 •          Gasten, trainers, leiders en scheidsrechters voorzien van koffie/thee
 •          Limonade voor pupillen regelen (tijdens de rust)
 •          Thee voor junioren en senioren regelen (tijdens de rust)
 •          Clubscheidsrechters voorzien van kleding
 •          Clubscheidsrechters voorzien van consumptiemunten
 •          Scheidsrechters voorzien van ballen, wedstrijdvlaggen, fluit, e.d.

 

Kantinedienst:

 •          Assisteren van de kantinebeheerder bij de verkoop van koffie, thee, fris, snoep, broodjes, e.d.
 •          Diverse lichte werkzaamheden in de keuken

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op