AFC-LOGO-OK-1-small 

UPDATE CORONA-MAATREGELEN AFC'34 per 14.10.2020

woensdag, 14 oktober 2020,

Update Corona 14 oktober 2020

Beste leden en ouders/verzorgers,

Ten eerste willen we aan iedereen een groot compliment geven. De manier waarop iedereen zich de afgelopen weken heeft aangepast is fantastisch. Bedankt voor jullie medewerking, hoe lastig ook.Ondanks alle aanpassingen van de afgelopen periode, heeft de overheid toch besloten om strengere regels te hanteren voor ons als voetbalvereniging.

Met ingang van woensdag 14 oktober, 22.00 uur, gelden de volgende regels. In ieder geval tot en met dinsdag 27 oktober 2020:

Wedstrijden
- Alle competitie wedstrijden en oefenwedstrijden, uit en thuis, voor alle leeftijdscategorieën zijn niet meer toegestaan: TOT EN MET HET WEEKEND VAN 7 EN 8 NOVEMBER 2020.

Trainingen
- Groepstrainingen vanaf 18 jaar zijn niet meer toegestaan;
- Groepstrainingen tot en met 17 jaar zijn nog wel toegestaan.Trainers informeren de betreffende teams;
- De trainingsmomenten vanaf de onder 15 leeftijdscategorie selectieteams, worden aangepast naar maximaal 2x per week.

Kleedkamers
- Kleedkamers blijven gesloten. Kom in trainingskleding naar de club, douchen en omkleden isniet mogelijk

Kantine
- De kantine blijft gesloten.

Verder blijft de regel van toepassing dat er geen ouders/verzorgers op het complex aanwezig mogen zijn en is het complex voorlopig op zaterdag en zondag gesloten voor alle AFC’34 activiteiten.

Wellicht ten overvloede, maar is het dringende advies om geen activiteiten buiten AFC'34 teorganiseren. Dit om tegemoet te komen aan de overheid, om de reisbewegingen encontactmomenten tot een minimum te beperken, zodat we hopelijk zo snel mogelijk weer onze wedstrijden spelen.

Voor veel gestelde vragen en antwoorden over het sporten, zie de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Naast alle genomen maatregelen is het sluiten van de kantine een enorme financiële tegenvaller. De kantine is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Graag vragen we bij deze dan ook extra aandacht voor een aantal opties, waardoor we de kantine inkomsten enigszins kunnencompenseren. We hopen op jullie steun.

Grote Club Actie 2020

https://www.afc34.nl/club-info/nieuws/item/u-kunt-nu-ook-online-loten-kopen-voor-de-groteclubactie

Clubsupport 2020 Actie. Gratis stemmen als je over een RABOBANK rekening beschikt!

https://www.rabo-clubsupport.nl/

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens management Jeugdopleiding, Ouderraad en Bestuur AFC’34,

Michel Robert, Voorzitter AFC’34  

Nick Geurtsen, Hoofd Jeugdopleidingen Bovenbouw (O16 t/m O19)  

Robin de Haan, Hoofd Jeugdopleidingen Middenbouw/Onderbouw (O8 t/m O15) 

Max Fabricius, Technisch jeugdcoördinator (O8 t/m O12)

Hieronder een link naar de eerder verschenen berichten op onze website over alle Corona-maatregelen: https://www.afc34.nl/club-info/nieuws/item/corona-maatregelen-afc-34

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op