AFC-LOGO-OK-1-small 

UITNODIGING Algemene Leden Vergadering (maandag 9 november 20.00 uur)

woensdag, 14 oktober 2020,

UITNODIGING

Aan álle leden,

Het bestuur van AFC’34 nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering 2020.

Op MAANDAG 9 NOVEMBER in de kantine op ons voetbalcomplex

Aanvang: 20:00 uur

(inloop vanaf 19:30 uur)

Er is een tweetal bijzonderheden:

  1. Gezien de sterk veranderende regelgeving rond de Corona-pandemie, waarbij het aantal aanwezigen aan een maximum gebonden is, gaat het bestuur proberen dat de vergadering ook online gevolgd kan worden (waarschijnlijk met een link naar MS-Teams). Hierover wordt u later geïnformeerd.
  2. Het huldigen van onze jubilarissen wordt naar alle waarschijnlijkheid verplaatst naar een ander moment in het clubjaar, waar meer aanwezigen onze trouwe leden in het zonnetje kunnen zetten.

Ondanks de vreemde tijden - die ook wij als voetbalclub dagelijks ervaren en waar we steeds een modus voor moeten vinden - onderstreept het bestuur het belang van uw aanwezigheid op onze Jaarvergadering. Meedenken = Meebeslissen.

Namens het Bestuur van AFC’34,

Jos Ruiters

secretaris

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op