AFC-LOGO-OK-1-small 

Tweede verzoek tot aanleveren van een pasfoto

donderdag, 30 oktober 2014,

Eerder plaatste de redactie van deze website onderstaand bericht: 

 

"Op deze website zijn van veel vrijwilligers die een vaste taak uitvoeren gegevens als telefoonnummer en e-mailadres terug te vinden. De meest gangbare route om deze gegevens te vinden is om vanuit het hoofdmenu te klikken op "club-info" en vervolgens via "organisatie" op zoek te gaan naar de betreffende perso(o)n(en). 

De redactie van de website vindt het belangrijk dat van deze personen ook een foto zichtbaar is, zodat ook de "smoelen" van deze vrijwilligers bekend worden. Van een aantal vrijwilligers is een (pas)foto beschikbaar, maar van heel veel AFC'ers ontbreekt deze foto nog. 

Daarom bij deze een oproep aan alle vrijwilligers die op deze website vermeld staan bij de organisatie en van wie geen juiste foto vermeld staat: Willen jullie een pasfoto aanleveren, zodat we ook jullie een "smoel" kunnen geven? 

Jullie kunnen de (digitale) foto opsturen naar Gerard Krom, e-mail: krom1@chello.nl

Wij rekenen op jullie medewerking." 

 

Vervolgens ontvingen we wel geteld twee pasfoto's. Daarom nogmaals het verzoek aan alle personen die op onze website vermeld staan bij "organisatie" een pasfoto aan te leveren. Voor de volledigheid worden van al deze personen hieronder de namen vermeld. Sta je op deze lijst, dan dus graag een digitale pasfoto aanleveren. 

 

Bij voorbaat dank !!!!!!!!!

 

Frank Wolters Roy Rowinkel Frank Buis
Tony Numan Bob Beentjes Mike Langedijk
Matthias Pepping Robin de Haan Dennis Zwagerman
Mark Stipriaan Bram Beers Jim Slgting
Roidy Ernster Edwin Vreeker Elmi Hoti
Erik de Jager Jos Vreeker Max Fabrius
Milo Popovic Peter Hamstra Richard v. d. Woude
Roland v. d. Bosch Ronald Ooteman Jaap v. d. Maale
Jochem Douma Matthieu Spoor Geert Bossers
Aad Faasse Milko Zanoli Arie den Dulk
Olaf v. d. Graaf Divna Schreuder Jeroen de Haas
Alex Hoogland Erik Brouwer Mark Stork
Kees Kraakman Laus van Langen Jannette de Git
Koos Hoogland Nico Vreeker Wim Borst

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op