AFC-LOGO-OK-1-small 

Protocol Verantwoord Voetballen bij AFC’34

vrijdag, 21 augustus 2020,

2

 

Protocol Verantwoord Voetballen bij AFC’34 

Vanaf de zomer zijn we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan, met algemene regels voor binnen én buiten. In de praktijk betekent dit dat er naast de trainingen, die al voor het de zomer plaatsvonden, ook weer wedstrijden gespeeld worden. Daarnaast zijn er ook toeschouwers toegestaan op het sportpark bij trainingen en wedstrijden en ten slotte mogen het kantine- en kleedkamergebouw weer gebruikt worden door de club.

 In dit nieuwe protocol wordt er richting gegeven aan het handelen van trainers, begeleiders, sporters,ouders en toeschouwers die gebruik maken van ons sportpark in het komende seizoen 2020-2021.Het protocol is opgesteld vanuit de richtlijnen door de Rijksoverheid, het RIVM, het NOC*NSF en de Gemeente Alkmaar. AFC’34’ wil ervoor  zorgen dat alle activiteiten op het sportpark goed verlopen volgens de gestelde regels en afspraken. AFC’34 is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de gemeente Alkmaar. Beide partijen kunnen bij herhaaldelijk overtreden van de maatregelen overgaan op sancties. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet nastreven van het protocol zal AFC’34 de eventuele boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen.

 Onderstaand leest u de algemene basisregels die AFC’34 heeft opgesteld. Basisregels die iederebezoeker tijdens een bezoek aan ons sportpark moet weten én moet naleven. Tevens worden er specifieke regels en maatregelen toegelicht voor trainingen, wedstrijden, kantine en kleedkamer.

 In het belang van de gezondheid van uzelf, van uw kind, van alle vrijwilligers en gebruikers is het belangrijk dat alle benodigde protocollen worden doorgenomen voorafgaand aan een bezoek aan ons complex. We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen kan houden.

 AFC’34 wil benadrukken dat dit protocol actueel is en – waar nodig – telkens kan worden bijgesteld en aangepast aan de actualiteit. Deze veranderingen hebben te maken met nieuwe maatregelen vanuithet RIVM, NOC*NSF, Gemeente Alkmaar en Rijksoverheid. Nogmaals willen we benadrukken dat hetnaleven van alle maatregelen zeer belangrijk is voor de manier van omgaan op het sportpark. AFC’34is zeer verheugd haar deuren weer te mogen openen voor leden, toeschouwers en bezoekende verenigingen om onze passie weer te kunnen beoefenen.

Wanneer bij u zelf of bij uw kind corona is/wordt geconstateerd, vragen we u om dit kenbaar te maken bij de trainer en/of begeleider zodat deze vervolgstappen kan nemen richting management van de jeugd en het bestuur van AFC’34

Tot slot willen we iedereen heel veel voetbal plezier wensen in het nieuwe voetbalseizoen en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.

Namens bestuur AFC’34 en de Ouderraad Michel Robert

Onderstaand protocol is opgesteld per 21 augustus.
 

                                     Algemene basisregels

Geldend voor alle personen die het sportpark van AFC’34 betreden!

AFC’34 verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen:

Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid:

• Voor alles geldt --> gebruik u gezond verstand, dit staat voorop

• Hebt u klachten --> blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ofplotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• Ben je 18 jaar en ouder? --> Houdt 1,5 meter afstand van anderen.

• Was vaak uw handen. --> Met water en zeep, juist voor en na bezoek aan ons sportpark

• Vermijd drukte en schud geen handen.

• Nies en hoest in je elleboog.

 

Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan AFC’34:

• Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.

• Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten.

• Bij gebruik/betreden van de kantine en de kleedruimtes dient u zich ook aan de specifieke richtlijnen te houden.

• Zorg ervoor dat de begeleiding van het elftal op de hoogte is van uw komst en/of van de komst van uw kind(eren)

.• De elftalbegeleider is verantwoordelijk voor de spelers binnen de muren van het sportpark.Buiten de poort ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders.

• Op wedstrijddagen is er een speciaal aanspreekpunt aanwezig m.b.t. het naleven van de coronamaatregelen. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden, ze zijn herkenbaar aan een oranje hesje.

• Bij calamiteiten is de elftalbegeleider verantwoordelijk voor de communicatie richting de ouders. Zorg dus dat u uw gegevens deelt met de aanwezige teambegeleider.

Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten bij AFC’34. Zodat we met elkaar weer veel plezier mogen beleven tijdens het beoefenen van onze sport. Wijs elkaar dan ook op het naleven van alle gestelde maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd.

 

                              Het gedrag tijdens trainingen

                    Geldend voor alle spelers, trainers en ouders!

Naast de algemene basisregels van AFC’34 gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen die op het sportpark van AFC’34 plaatsvinden. AFC’34 verwacht dat de onderstaande maatregelenworden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

Afstandsbeperking:

• Voor kinderen tot 18 jaar geldt er GEEN afstandsbeperking.

• Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Let op:tijdens de training en gedurende de spelvormen geldt deze afstandsbeperking NIET!

• Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders.

• Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer en begeleider tijdens de training. Dit geldt vooral bij uitleg en stilstaande situaties.

Aankomst en vertrek:

• Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.•

Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.

• Bij aankomst wordt iedereen verzocht via de kleine ingang het sportpark te betreden.

• Bij vertrek wordt iedereen verzocht via de hoofdingang het sportpark te verlaten.

Materiaalgebruik:

• Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden. Wanneer materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt dient het te worden gewassen na afloop van de training.

• Vermenging van de teams is per 1 juli toegestaan. Het is dus mogelijk om onderling partij vormen te spelen.

• Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan.

• Daarnaast wordt verwacht dat het clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training.

• Ten allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.

• Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon mee te nemen.

Specificaties voor toeschouwers:

• Ouders hebben toestemming het park te betreden en de training te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken.

• Ouders mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.

• Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van AFC’34 op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!

• Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen

.•Stem met uw kind of de trainer van uw kind, uw contactgegevens af zoals het 06-nummer.

 

                                Het gedrag tijdens wedstrijden

                Geldend voor alle spelers, begeleiders en toeschouwers!

Naast de algemene basisregels van AFC’34 gelden er ook specifieke regels tijdens de voetbalwedstrijden die op het sportpark van AFC’34 gespeeld worden.

Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan AFC’34 dit protocol doorgenomen te hebben.

AFC’34 verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door alle gebruikers:

Aankomst en vertrek:

• Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark

.• Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.

• Bij aankomst wordt iedereen verzocht via de kleine ingang het sportpark te betreden.

• Bij vertrek wordt iedereen verzocht via de hoofdingang het sportpark te verlaten.

Voor specifieke informatie omtrent looproutes wordt u doorverwezen naar de bijlage!

Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:

• Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud.

• De pasjescontrole vindt altijd buiten plaats, op het veld.

• Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.

• De toss gebeurt op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud.

• Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud.

• Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.

• De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer. Kleedkamers kunnen hierbij niet worden gedeeld, en ieder team heeft een eigen kleedkamer toegewezen gekregen.

Tijdens de wedstrijd:

• Vermijd schreeuwen! Doe het geven van aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de speler.

• Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.

• In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5meter afstand.

• Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel kan één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out.

• Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialistentrainers niet tot de wedstrijdselectie te laten behoren.

Specificaties voor toeschouwers:

• Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de training en moedig uw kind 1-op-1 aan wanneer hij of zij in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.

• Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken.

• Toeschouwers mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.

• Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van AFC’34 op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!

• Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.

                             Het gedrag in kantine en wedstrijdsecretariaat

Geldend voor alle leden van AFC’34 en geldend voor alle leden van bezoekende verenigingen:

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik en het betreden van het kantinegebouw van AFC’34. Hieronder vallen ook de bestuurskamer en de toiletten. AFC’34 verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

Looprichting:

• Te allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt in de kantine van AFC’34.

• Er is een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen. Deze zijn zichtbaar op de muur en vloer van het kantinegebouw.

• Voorafgaand aan het betreden van de kantine wordt verzocht uw handen te desinfecteren  middels het apparaat bij de ingang.

Zitplekken:

• AFC’34 heeft zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. U wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de aangegeven plaatsen.

• Met tafels en stoelen kan dus niet worden geschoven, ook personen onder 18 jaar dienen te gaan zitten op de aangegeven plekken.

• Alle zitplekken zijn ingericht op de 1,5 meter afstand en goedgekeurd door de gemeente Alkmaar

• Voor het bestellen en afhalen van drinken en eten zijn vast plekken aangewezen. Deze zijn zichtbaar gemaakt met stickers op de bar en vloer.

• Wij vragen u bij het bestellen te betalen met PIN.

• Bij het bestellen en afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter afstand.
Mocht er gewacht moeten worden in de rij, h
iervoor zijn lijnen aangebracht op de vloer.

Gebruik toiletten:

• Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.

• Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.

• Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.

• Maak uitsluitend gebruik van de toiletten die beschikbaar gesteld. De toiletten die niet toegankelijk zijn in het bezit van een kruis!

Gebruik wedstrijdsecretariaat:

• In het wedstrijdsecretariaat is toegang voor 1 begeleider per team om zich te melden voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd.

• In het wedstrijdsecretariaat kunt u zich melden voor informatie omtrent kleedkamerindeling,veldindeling en andere vragen.

• In het wedstrijdsecretariaat is plaats voor de wedstrijdsecretaris en scheidsrechters. Andere personen worden niet in de bestuurskamer gewenst.

• In het wedstrijdsecretariaat geldt de 1,5 meter afstand en wordt gebruik gemaakt van de aangewezen zitplaatsen.

Het gedrag in het kleedkamergebouw

Geldend voor alle spelers en begeleiders van AFC’34 en bezoekende verenigingen!

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik van de kleedkamers van AFC’34. Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan AFC’34 dit protocol doorgenomen te hebben. AFC’34 verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers

:Looprichting:

• Ten allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt in het kleedkamergebouw van AFC’34.

• Er is een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen. Deze zijn zichtbaar op de muur en vloer van het kleedkamer gebouw.

• Betreed en verlaat het kleedkamer gebouw gefaseerd en niet met meerdere teams tegelijk.

Indeling:

Ieder team heeft een eigen kleedkamer. Er zal geen dubbele bezetting zijn in de kleedkamer.

• Jeugdteams hoeven in de kleedkamer geen rekening te houden met de 1,5 meter. Alleen de begeleiding dient hier rekening mee te houden mochten ze zich in de kleedkamer bevinden.

• Seniorenteams dienen wel 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer. Daarom krijgt ieder seniorenteam, waar mogelijk, 2 kleedkamers tot zijn beschikking.

• Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.

Gebruik toiletten:

• Het gebruik van de toiletten alleen voor spelers en begeleiders toegestaan.

• Zorg dat u voor én na het gebruik van het toilet uw handen wast.

• Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.

Gebruik douches:

• Het is toegestaan voor spelers, begeleiders en scheidsrechters om te douchen na afloop van de training of wedstrijd.

• Maak uitsluitend gebruik van de douches die beschikbaar gesteld. De douches die niet toegankelijk zijn, zijn in het bezit van een kruis.

• Maak tijdens het douchen geen fysiek contact met anderen, betreed en verlaat tevens gefaseerd de douches zodat het contact vermeden kan worden.

• Na het verlaten van de kleedkamer wordt gewenst hem compleet en schoon op te leveren. Dit wordt na afloop zorgvuldig gecontroleerd en eventuele sancties zullen op het desbetreffende team worden verhaald.

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op