AFC-LOGO-OK-1-small 

Oproep aan alle AFC'ers !!

woensdag, 24 september 2014,

Het bestuur en het Interne Onderhouds Team (IOT) van AFC'34 vragen hierbij uw aandacht voor het volgende: 

 

Te vaak blijven 's nachts de lichten van de trainingsvelden branden !!

Te vaak blijven 's nachts de lichten van het kleedkamergebouw branden !!

Te vaak wordt vergeten de gebruikte pupillendoeltjes na de laatste wedstrijd terug te zetten op de daarvoor bestemde plekken !!

Te vaak missen we uw medewerking bij het aanvegen van de kleedkamers nadat deze gebruikt zijn !!

Te vaak ...............................!!

 

Daarom bij deze een oproep aan u allen om ervoor te zorgen dat we als vereniging minder hoeven uit te geven aan energiekosten en dat onze accommodatie er opgeruimder uitziet. 

 

Hoe kunt u ons helpen? 

De trainer die de laatste training van de avond verzorgt controleert of alle lichten op het trainingsveld en van het kleedkamergebouw uitgedaan zijn. 

De leiders van de pupillenteams die een thuiswedstrijd gespeeld hebben zorgen ervoor dat de doeltjes weer teruggezet worden op de daarvoor bestemde plekken tussen de bossages aan de buitenkant van het veld. 

De leiders of aanvoerders van de AFC-teams wijzen bij toerbeurt een of meerdere spelers aan die als taak krijgen de kleedkamer aan te vegen na de wedstrijd en/of training. 

De vrijwilligers die op zaterdag de vrijwilligerstaken gastheer/gastvrouw in het wedstrijdsecretariaat of de terreindienst hebben controleren of bovengenoemde taken uitgevoerd zijn. Zo niet, dan kunnen zij dit wellicht alsnog doen. 

 

Vele handen maken licht werk. Wij rekenen op uw medewerking. Bij voorbaat dank. 

vrijwilligerswerk

Het bestuur en het IOT

 

 

 

 

 

 

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op