AFC-LOGO-OK-1-small 

Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2014

maandag, 23 juni 2014,

Aanwezig: 8 leden

Bericht van verhindering is binnengekomen van: Kees Kraakman, Ad Way, Jan Klaver, Aad Faasse en Bert Leijen.

 

Opening:

De vergadering wordt geopend door voorzitter Michel Zonneveld.

 

Toelichting op het voornemen m.i.v. seizoen 2014-2015 de contributie te verhogen:

Het bestuur legt uit dat beperkte contributieverhoging noodzakelijk is omdat enerzijds de KNVB de bondscontributie heeft verhoogd met €2 en anderzijds een reguliere prijsindexering noodzakelijk is om de inkomsten gelijke tred te laten houden met de algemene stijging van het prijspeil.

Het bestuur doet het volgende voorstel:

1.          De verenigingscontributie wordt voor alle leden verhoogd van € 70,- naar € 72,50.

Hierdoor worden de contributiebedragen als volgt:

  Senioren € 182,50
  Junioren A € 151,50
  Junioren B € 131,50
  Junioren C   € 121,50
  Meiden A       € 131,50
  Meiden B   € 126,50
  Meiden C         € 120,50
  Pupillen D,E en F     € 112,50
  Pupillen Meisjes € 112,50
  Mini’s   € 103,50
  Zaal Senioren € 109,50
  Zaal Junioren €   82,50
  Niet spelende leden €   72,50
  Donateurs           €   50,00

2.         De contributie voor spelers van het 7x7 35+ voetbal wordt vastgesteld op € 72,50 (verenigingscontributie) + € 10,-  = € 82,50.

3.         De korting voor de automatische incasso wordt afgeschaft.

(De  selelectiebijdragen zullen volgens het voorstel niet aangepast worden.)

 

Aad Faasse heeft het bestuur schriftelijk verzocht voor de Kabouters, dit zijn de Mini’s die alleen trainen en nog niet deelnemen aan officiële wedstrijden, een lager bedrag te berekenen. Het bestuur kan zich hierin vinden en stelt voor de contributie voor de Kabouters vast te stellen op € 50,-. 

 

Stemming over het voorstel tot contributieverhoging:

Het voorstel over de contributieverhoging wordt inclusief het voorstel over de hoogte van de contributie voor de Kabouters met algemene stemmen aangenomen.

 

Sluiting:

De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en belangstelling en sluit de vergadering.

 

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op