AFC-LOGO-OK-1-small 

Nader onderzoek naar de oprichting(sdatum) van AFC’34

maandag, 29 januari 2018,

Vrijwel elke vereniging hanteert de datum van de oprichtingsvergadering als de oprichtingsdatum van de vereniging. AFC’34 doet dat niet. Onze vereniging gebruikt al vele jaren de datum 1 juni 1934 als oprichtingsdatum (zie bijvoorbeeld het fragment hieronder dat afkomstig is uit de laatste statuten van de vereniging, uit 1990) en heeft het oprichtingsjaar 1934 zelfs in haar naam verwerkt.

 

1990 Artikel 1 van de statuten

 

Dick Veel, de archivaris van Kolping Boys die ook veel onderzoek heeft gedaan naar de historie van het voetbal in Alkmaar en Noord-Holland (voor meer info hierover zie: https://www.kolpingboys.nl/942/alkmaars-en-noordhollands-voetbal/), wees mij een aantal jaren geleden op dit opvallende feit. De zaak intrigeerde hem behoorlijk. Hij heeft nog geprobeerd aan de weet te komen waarom AFC 1 juni 1934 als oprichtingsdatum heeft gekozen, maar hij is daar niet in geslaagd.

 

Om antwoord te geven op de vraag wanneer onze vereniging dan wel is opgericht, nemen we een duik in de geschiedenis en starten bij het jaar 1933.

 

In het seizoen 1932-1933 speelt de Alkmaarse katholieke voetbalverenging ARC, opgericht in 1925, met twee seniorenteams mee in de competities van de Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond, de DHVB. Na de zomer van 1933 leidt de club echter een slapend bestaan. Het is niet duidelijk waarom de club niet aan het volgende seizoen begint. De kas is namelijk nog niet leeg en ook is de club nog in bezit van enige voetbalmaterialen. Hieronder een foto uit 1933 met een van de twee laatste teams van ARC. De club heeft kort hiervoor nieuwe clubkleuren gekregen, blauwe shirts met een gele baan in het midden.

 

1933 ARC 1e of 2e elftal

 

1930 Café Sportlust

Het voetbalveld van ARC was gelegen achter café Sportlust aan de Westerweg tegenover Schutterwei.
 

Nu Alkmaar geen katholieke voetbalvereniging meer heeft, ontstaat er bij vele katholieken de wens om toch weer een nieuwe R.K. voetbalvereniging op te richten. Dit leidt ertoe dat op vrijdag 1 december 1933 in het Patronaatsgebouw aan het Varnebroek, in aanwezigheid van de heer Kruijver van de Diocesaan Haarlemsche Voetbal Bond, een vergadering wordt gehouden met als doel het oprichten van een nieuwe R.K. Alkmaarse voetbalvereniging. De heer Middelhoff van Alkmaarse Sportcentrale opent de vergadering en meldt dat er reeds een veld gehuurd is van de heer Verberne aan de Westerweg. Hij gaat in op het belang van voetbal in R.K. verband en refereert aan de teloorgang van ARC in ditzelfde jaar 1933. De aanwezige leden van voorheen ARC worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de nieuwe club in oprichting en dit veroorzaakt veel bijval.

 

In de pauze geven 47 aanwezigen zich op als lid van de nieuwe vereniging. Na de pauze wordt besloten om eerst een voorlopig bestuur te installeren en pas later een definitief bestuur te formeren. In het voorlopige bestuur worden de volgende personen gekozen: van Oeffelt, Th. v. d. Aakster, L. Tourné, Telleman en v. d. Zee. Van den Aakster zal de voorzittersfunctie gaan vervullen. Als clubnaam wordt gekozen voor R.K.A.F.C.

 

Op vrijdag 8 december 1933 wordt om 20.00 uur de oprichtingsvergadering van RKAFC gehouden, opnieuw  in het Patronaatsgebouw. Behandeld worden de statuten en het huishoudelijk reglement. Verder wordt meegedeeld dat het eerste elftal op zondag 10 december te Uitgeest een proefwedstrijd zal spelen. (Wegens invallende vorst is deze beoogde wedstrijd in Uitgeest echter niet gespeeld.) De leden die in het bezit zijn van een blauw-geel shirt worden verzocht zich in verbinding te stellen met de heer Tourné, Kennemerpark 30, alwaar tevens nieuwe leden zich kunnen opgeven.

 

1934 Patronaatsgebouw Varnebroek in 2014

 Het gebouw waar de eerste vergaderingen van (RK)AFC plaatsvinden, het Patronaatsgebouw aan het Varnebroek (op de foto het gebouw in 2014).

 

De volgende wedstrijd die gepland wordt is tegen Berdos 1 op zondag 14 januari 1934, maar ook deze wedstrijd wordt afgelast.

 

Op maandag 15 januari 1934 wordt de eerste ledenvergadering gehouden, nu in De Graanhandel (Luttik Oudorp). Voorzitter van den Aakster meldt dat de heer Tourné secretaris is geworden en dat er al 68 leden zijn ingeschreven. Tevens wordt gemeld dat ARC al haar materialen en kassaldo ter beschikking van RKAFC heeft gesteld. Diverse commissies worden gekozen en er wordt besloten om aan de nacompetitie van de DHVB deel te nemen. Tevens wordt het oude ARC-tenue, blauw shirt met gele baan, officieel aangenomen als nieuw tenue.

 

Op zondag 21 januari 1934 wordt op het terrein aan de Westerweg dan eindelijk de eerste wedstrijd in het bestaan van AFC gespeeld, tegen Oranje Wit (de voorganger van vv Limmen). Er wordt verloren met 0-3.

 

Op 27 januari 1934 wordt AFC met 3 elftallen ingedeeld voor de nacompetitie van de DHVB. AFC 1 wordt ingedeeld bij Zeevogels 1, SVW 1 en St. George 1. Het derde elftal zal uiteindelijk niet aan de nacompetitie meedoen.

 

Op zondag 18 februari 1934 speelt AFC de eerste officiële wedstrijd, de nacompetitiewedstrijd tegen St. George. De wedstrijd wordt gewonnen met 5-2. S. Temming maakt het eerste doelpunt uit de AFC-geschiedenis.

 

Om een indruk te krijgen van wie er in de beginperiode zoal in AFC 1 spelen volgt hieronder de opstelling van het team dat in juli 1934 een uitwedstrijd speelt tegen VVO uit Oudorp. De opstelling is dan als volgt: G. Zijp, J. van ’t Hof, P. Ternee, S. Temming, P. Hoeben, S. Indri, P. Bloothooft, J. Huiberts, B. Telleman, J. Schuijt, A. de Boer. De reserves waren Wamelink, N. Vrouwe en Bernards.

 

In het adresboek van de DHVB komen we rond deze tijd de volgende wijzigingen tegen:

 

1934 Aanmelding bij de DHVB 

 

1934 Adreslijst DHVB

 

Van belang hierbij zijn de volgende twee zaken:

  1. Van december 1933 tot en met mei 1934 is de naam van de club: R.K.A.F.C.
  2. De genoemde L. Tourné is secretaris van het voorlopige bestuur.

 

Op 31 juli 1934 staat in de adreslijst van De Sportillustratie de volgende wijziging: “blz. 15 AFC Alkmaar secretaris G. Jonkers, Oudegracht 147, Alkmaar”.

 

Het is aannemelijk dat er in de periode voor 31 juli een ledenvergadering is gehouden waarin het voorlopige bestuur is afgetreden en een definitief bestuur is gekozen. In dit nieuwe bestuur zitten o.a. de hierboven genoemde secretaris G. Jonkers en voorzitter Theo van de Aakster (was ook in het voorlopige bestuur de voorzitter). Opvallend genoeg is ook de officiële naam van de club veranderd, van R.K.A.F.C. naar A.F.C. Zeer waarschijnlijk heeft deze ledenvergadering plaatsgevonden op vrijdag 1 juni 1934. De voorgaande ledenvergaderingen werden immers ook steeds op een vrijdag gehouden.

 

Dick Veel en ondergetekende hebben over bovengenoemde ledenvergadering van 1 juni 1934 niets kunnen terugvinden. Feit is dat er volgens de Kamer van Koophandel ergens een oprichtingsdocument moet zijn dat gedateerd staat op 1 juni 1934. Dit document is echter (nog) niet teruggevonden.

 

(De naam A.F.C. zal overigens gebruikt worden tot 1940. In dat jaar wordt de DHVB opgeheven en wordt AFC verplicht zich aan te sluiten bij de Noordhollandse Voetbalbond, de NHVB. In de Officiële Mededelingen van deze bond komen we in december 1940 de aankondiging tegen van de naamsverandering van AFC. De verandering was noodzakelijk geworden door de fusie van de voetbalbonden en het feit dat er ook in Amsterdam een club was met de naam A.F.C.

 

 1940 Aankondiging naamsverandering in Officiële Mededdelingen van de NHVB

 

In 1970 verandert de naam van de vereniging nog één keer. Men kiest dan voor de naam die nu nog steeds gebruikt wordt: (Rooms Katholieke Alkmaarse sportvereniging) A.F.C. ’34.)

 

Wat nu nog overblijft is de kwestie van de oprichtingsdatum. Is deze nu 1 december 1933, 8 december 1933 of 1 juni 1934? Duidelijk is dat alle drie data ooit gebruikt zijn. 

 

In het adresboek van de gemeente Alkmaar uit het jaar 1936 staat de oprichtingsdatum 1 december 1933.

 

1936 AFC in Adresboek Alkmaar

 

In het adresboek van de KNVB van het seizoen 1949-1950 staat dat de oprichtingsdatum van RKAFC 8 december 1933 is. En in de adreslijst van de afdeling Noord-Holland van het seizoen 1965-1966 wordt 1 juni 1934 als oprichtingsdatum van RKAFC vermeld, evenals in de huidige statuten van AFC’34 (zie hierboven).

 

Wat mij betreft houden we het erop dat 1 juni 1934 de officiële oprichtingsdatum is van AFC’34, en dat 1 en 8 december 1933 data zijn die behoren bij de onofficiële oprichting van de vereniging R.K.A.F.C. die later overgaat in A.F.C., nog later in R.K.A.F.C. en A.F.C. ’34.

 

Gerard Krom

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op