AFC-LOGO-OK-1-small 

Hoogtepunten van de jaarvergadering

donderdag, 13 november 2014,

Op woensdag 12 november 2014 werd de jaarvergadering van AFC'34 gehouden. Het werd al met al een memorabele bijeenkomst. Hieronder een impressie van een aantal hoogtepunten van de jaarvergadering: 

 

Tijdens de opening van de vergadering werd er een indrukwekkende minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van twee AFC-iconen, Joop Vreeker en Ton Maissan. 

  

2014 Joop en Nel Vreeker Ton Maissan 1

  

Na de pauze kwam de eventuele fusie met Alcmaaria Victrix aan de orde. Het bestuur legde de leden het volgende voorstel voor: De leden bijeen in de algemene ledenvergadering op 12 november 2014 besluiten het bestuur te mandateren om verdere besprekingen te voeren met Alcmaria Victrix, die als uitgangspunt hebben tot een fusie te komen van beide verenigingen. 

Bij de stemming over dit voorstel stemden 67 leden vóór en 7 tegen, waardoor het in grote meerderheid werd aangenomen. Na de vergadering zou blijken dat ook de leden van Alcmaria akkoord gingen met het voorstel. Een spannende tijd gaat aanbreken. 

 

Logos Alc. Victr. en AFC34

Voor de pauze vond de huldiging van de jubilarissen plaats. Als eerste was erelid Arie de Lange de Lange aan de beurt. Arie is dit jaar maar liefst 70 jaar lid van de vereniging. Hij ontving een mooie oorkonde en een kleurige bos bloemen. 

 

IMGP4606

 

Vervolgens werden de leden gehuldigd die 40 jaar lid zijn. Ook zij ontvingen uit handen van voorzitter Michel Zonneveld een mooi oorkonde. Op de foto's hieronder zien we achtereenvolgend de jubilarissen Bert Spierings, Joke Bakker en Anita Vreeker-Bakker. Michel Taylor kon helaas niet aanwezig zijn. 

 

IMGP4607

 

IMGP4608

 

IMGP4609

 

Vervolgens werd Mister AFC, Patrick Kooge, geëerd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. Patrick ontving de traditionele zilveren speld en een oorkonde. 

 

IMGP4611

 

Twee andere zilveren jubilarissen konden helaas niet aanwezig zijn. Zij werden beiden vervangen door een familielid. Ad Way nam de speld die bestemd is voor zijn zoon Edwin Kat in ontvangst, en Michael Bunink de speld die bestemd is voor zijn vader Ben Bunink. 

 

IMGP4610    IMGP4612 

 

Rob Kühne vierde 2 jaar gelden zijn 50-jarig lidmaatschap. Hij kon de laatste twee jaarvergadering echter niet aanwezig zijn om zijn gouden speld in ontvangst te nemen. Dit jaar lukte dat eindelijk wel.

 

IMGP4613

 

Alle jubilarissen, gefeliciteerd. 

 

Het bestuur kijkt terug op een vlotte en prettige vergadering en dankt alle aanwezige leden voor hun betrokkenheid en aanwezigheid. 

 

Het bestuur

 

 

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op