AFC-LOGO-OK-1-small 

Het vrijwilligersbeleid van AFC’34

maandag, 25 augustus 2014,

Het lidmaatschap van AFC’34 is niet vrijblijvend. Van ouders / verzorgers van jeugdleden en van de (oudere jeugd)leden wordt verwacht dat zij binnen de vereniging een vrijwilligerstaak verrichten. Als die taken niet worden uitgevoerd, kan er niet worden gevoetbald. Dat kunnen vaste vrijwilligerstaken zijn (bv. leider, scheidsrechter, lid van een commissie), maar ook het uitvoeren van taken op de wedstrijddagen behoren tot die vrijwilligerstaken (zie hieronder).

 

De vrijwilligerscommissie wijst per wedstrijddag (zaterdag/zondag) één team aan dat verantwoordelijk is om de taken voor die dag uit te voeren. Het gaat in het bijzonder om de taak van terreindienst en de werkzaamheden in de kantine en op het wedstrijdsecretariaat. Een team wordt gemiddeld één keer per seizoen aangewezen om die taken uit te voeren. Alle ouders / verzorgers (één ouder/verzorger per teamlid) of (jeugd)leden van dat team zijn in principe dan verplicht één dagdeel mee te helpen. Het team kan in onderling overleg zelf bepalen welk(e) ouder/verzorger/lid welke taak uitvoert.

 

Terreindienst van 08.00 – 12.30 uur : 2 ouders / verzorgers / leden

Wedstrijdsecretariaat van 08.00 – 12.00 uur : 1 ouder /verzorger / lid

Wedstrijdsecretariaat van 12.00 – 17.00 uur : 1 ouder /verzorger / lid

Kantine van 09.00 – 12.30 uur : 1 ouder / verzorger / lid         

Kantine van 12.30 – 17.30 uur : 1 ouder / verzorger / lid

 

Taakomschrijvingen

 

  •       Terreindienst

De aankleding van het terrein verzorgen, waaronder werkzaamheden als het plaatsen / opruimen van de losse doelen en de (hoek)vlaggen bij de wedstrijden pupillen, alsmede het nazien en aanvegen van de gebruikte kleedkamers.

Zorgen dat de fietsen en brommers in het daarvoor bestemde fietsenhok worden geplaatst.

  •       Gastvrouw/-heer wedstrijdsecretariaat

Samen met de vaste bezetting in het wedstrijdsecretariaat optreden als gastvrouw/-heer, koffie zetten, telefoon beantwoorden, sleutelbeheer, kleedkamers en gang opruimen einde ochtend/middag 

  •       Kantine

Het assisteren bij de verkoop van drank,  broodjes, snoep, e.d., frituren, stoelen goed zetten, alsmede lichte werkzaamheden in de keuken,

 

NB: De ouders/verzorgers/leden die een vaste vrijwilligerstaak willen verrichten, kunnen zich melden bij de vrijwilligerscommissie of bij leden van de jeugdcommissie / het bestuur. Diegenen die een vaste vrijwilligerstaak verrichten, zijn in beginsel vrijgesteld van de bovenvermelde taken op de wedstrijddagen. De Vrijwilligerscommissie bepaalt of een taak een vaste vrijwilligerstaak is.

 

De Vrijwilligerscommissie

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op