AFC-LOGO-OK-1-small 

Het bestuur is (bijna) compleet ! Alleen de vacature penningmeester is nog vacant !

woensdag, 12 december 2018,

Het bestuur van AFC’34 is dringend op zoek naar een geschikte PENNINGMEESTER. Wie wil ons nieuwe en veerkrachtige bestuur versterken met zijn of haar kennis op financieel gebied en meedenken met de ambities en doelstellingen van onze mooie club?

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de geldmiddelen van de vereniging; is eindverantwoordelijke voor de inning van de contributies en overige inkomsten; verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven; brengt (jaar)verslag uit tijdens de Algemene Leden Vergadering en presenteert een begroting voor het komend jaar; verstrekt alle relevante informatie aan de kascommissie en maakt deel uit van het bestuur.

Binnen AFC’34 werkt de penningmeester nauw samen met de boekhouder, momenteel de heer H. van der Weijde. Het bestuur van AFC’34 vergadert ééns per 14 dagen en wil als team de toekomst van AFC’34 garant stellen. Geïnteresseerd? Vraag verdere informatie bij: Michel Robert (voorzitter) 06-29736989 of Jos Ruiters (secretaris) 06-51142883, of mail naar bestuur@afc34.nl.

Het bestuur van AFC'34

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op