AFC-LOGO-OK-1-small 

Foto's uit de oude doos (69)

maandag, 20 januari 2020,

Vanaf de oprichting in 1934 tot 1960 speelde AFC/RKAFC/AFC'34 op een voetbalveld aan de Westerweg, tegenover Schutterswei, tussen de huizen van de Westerweg en de spoorlijn. Over dit veld en de schutting die aan dit veld grensde gaat deze aflevering van Foto's uit de oude doos. 

De aanleiding voor deze aflevering was een e-mail die ik ontving van Dick Veel, de archivaris van Kolping Boys, die op dit moment onderzoek doet naar de oude voetbalvelden in Alkmaar. Dick stuurde mij bijgaande foto met de volgende vraag: 

 

1930 ARC veld Westerweg

 

"Gerard,

Bijgaande foto vond ik in de beeldbank van het Regionaal Archief Alkmaar.

Vermeld wordt: 1930 en Westerweg.

In 1930 voetbalden er twee clubs aan de Westerweg. Go Ahead recht tegenover de Kalkovensweg en ARC achter de huizen tegenover De Krocht.

De schutting op de achtergrond draagt allerlei reclame. In de schutting zijn twee poortdeuren aangebracht. Rechts zien we een hekwerkje zoals vroeger gebruikelijk was langs voetbalvelden. De lijn ervoor is weliswaar hobbelig maar loopt teveel netjes parallel aan het hekje om door te gaan voor een toevallige vouw in de foto. De schutting rechts houdt op even na de schutting, zodat het er echt op lijkt dat de schutting ervoor was om de huizen van het veld af te scheiden c.q. het zicht op het veld weg te nemen.

Cruciale vraag is of er in de tijd van ARC echt sprake was van een schutting. Op sommige foto's van jullie website lijkt dit zo en op andere weer niet.

Op foto's van Go Ahead kom ik nergens een schutting tegen.

Wat denk jij?

Dick

 

Allereerst ging ik even naar de website van het Regionaal Archief en zocht in de beeldbank de betreffende foto op. Bij de foto stond de volgende informatie: 

"Beschrijving

Over een grasveld heen zicht op de achterzijde van de Westerweg met rechts een huis in aanbouw. Voor de huizen een schutting met reclame.

Datering

1930

Deelcollectie

Collectie Regionaal Archief Alkmaar"

 

(Overigens moet in dit verband nog wel even vermeld worden dat het betreffende veld ten tijde van de foto-opname, in 1930, toebehoorde aan voetbalvereniging ARC, een van de voorlopers van AFC'34. Beginjaren twintig heeft ook een andere voorloper van AFC, VAFC op dit terrein gespeeld.)

 

Om antwoord op Dick zijn vraag te kunnen geven, ben ik ook weer even in het AFC-archief gedoken en heb ik foto's opgezocht van het terrein van VAFC, ARC, en later AFC, die zich in ons archief bevinden. Na bestudering van onderstaande foto's moet ik tot de conclusie komen dat de schutting inderdaad de afscheiding vormde tussen de huizen aan de Westerweg en het voetbalterrein, echter niet voor het gehele deel. Ongeveer twee derde van de korte zijde van het veld had wel een schutting als grens en één derde niet. Zie verder de teksten onder de foto's. 

 

1923 VAFC Schutterswei op achtergrond

Foto 2: 1923, een elftal van VAFC. 

Op de achtergond gevangenis Schutterswei en een schutting, nog zonder reclame. 

Er staan nog geen huizen tussen Schutterswei en het veld. 

Mogelijk is het veld in de jaren hierna iets naar links verlegd. 

 

1928 ARC bestuur en leden

Foto 3: 1928, bestuur en leden van ARC. 

Volgens mij hier geen schutting. 

 

1931 ARC Junioren kampioen

Foto 4: 1931, foto t.g.v. het kampioenschap van de Junioren van ARC.

Op de achtergrond de schutting inclusief reclame. 

 

1932 ARC 1e elftal

Foto 5: 1932, het eerste elftal van ARC. 

Op de achtergrond een schutting, die eindigt achter de meest linkse persoon, in dit geval waarschijnlijk de scheidsrechter. 

 

1933 ARC 1e of 2e elftal

Foto 6: 1933, het 1e of 2e elftal van ARC. 

Opnieuw met schutting. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande kreeg ik reacties van Wiilem Bakker en Wim Dingjan. Willem Bakker vindt het vreemd dat er geen doel(en) op het veld staan. Hij oppert dat de club toen wellicht gebruik maakte van transportabele doelen. Ook vermoedt Willem dat de foto ouder is dan het jaartal dat opgegeven wordt (1930). Wim Dingjan laat weten dat hij vroeger zelf in een van de op de foto staande huizen gewoond heeft. Zijn ouderlijke huis is het witte huis dat we (o.a.) links op foto 5 zien. Hij meldt verder dat dit huis in 1926 gebouwd is. Zijn ouders hebben later achter het huis een fietsenschuur geplaatst. Bij deze schuur stopte de schutting. RKAFC heeft omstreeks 1948 vanaf de schuur tot aan de kassa bij de ingang van het terrein een gaashek geplaatst. 

 

Mochten er nog mensen zijn die zich deze schutting kunnen herinneren en die er iets meer over kunnen vertellen, dan vernemen wij dat uiteraard graag. U kunt uw reactie sturen naar ondergetekende.

 

Gerard Krom, krom1@chello.nl

 

 

 

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op