AFC-LOGO-OK-1-small 

De vlag kan uit !!

donderdag, 09 oktober 2014,

Goed nieuws !!

 

In de gemeenteraadsvergadering van 9 oktober 2014 is de gemeenteraad van Alkmaar unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel van wethouder P. de Baat betreffende een kredietaanvraag (van € 1.000.000,- voor fase 1) voor de Westrand. Door dit besluit wordt mogelijk gemaakt dat de sportcomplexen van AFC'34 en ARUFC (de rugbyclub) geherstructureerd worden en dat Camping Alkmaar kan uitbreiden. De herstructurering van de sportcomplexen zal in fases uitgevoerd worden. 

 

Fase 1 kan op korte termijn gerealiseerd worden. Voor AFC'34 zal fase 1 het volgende inhouden: 

1. sloop van de huidige tribune bij het hoofdveld,

2. aanleg van een nieuw hoofdveld, met een uitvoering van kunstgras, haaks op de andere velden,

3. bouw van een nieuw clubgebouw (de materialenloods van Alkmaar Sport wordt onderdeel van dit nieuwe gebouw). 

 

Om het nieuwe gebouw te kunnen financieren zal AFC'34 een geldlening aangaan van € 900.000,-. Het Waarborgfonfd Sport en de gemeente Alkmaar zullen elk voor de helft van dit bedrag garant staan. 

 

Voor wie het raadsvoorstel uitgebreider wil bestuderen, volgt hieronder een link naar de uitgebreide versie: 

Raadsvoorstel_kredietaanvraag_westrand_30092014.pdf

 

Hieronder een drietal afbeeldingen die een beeld geven hoe de nieuwe situatie bij AFC'34 zal gaan worden. De eerste afbeelding bevat een eerste schets van het nieuwe clubhuis, de tweede bevat een plattegrond van fase 1 en de derde van het eindbeeld. 

 

Het bestuur

 

2013 Eerste schets nieuwbouw 654x377

 

Complex AFC34 fase1 665x470

     

 

Complex AFC34 eindbeeld 665x470

   

 

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op