AFC-LOGO-OK-1-small 

Contributiezaken

donderdag, 21 augustus 2014,

Augustus is de maand waarin de contributie betaald moet worden om te zorgen dat AFC’34 aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De mensen die dit via automatische incasso doen, mogen dit in 1 of 2 termijnen laten afschrijven, de rest moet dit zelf doen via een overschrijving.

 

Inmiddels zijn er zo’n 60 vragen via telefoon of mail bij ondergetekende binnen gekomen en grotendeels beantwoord. Veel vragen gaan over het woord “zondag”, dat op veel facturen staat van leden die op zaterdag spelen. Helaas zet Sportlink dit er automatisch bij omdat wij een zogenaamde zondagvereniging zijn. Niets van aantrekken dus.

 

Veel vragen gaan ook over de AlkmaarPas, waarvan wij er inmiddels alweer een flink aantal mochten ontvangen, een welkome steun voor mensen die niet ruim in hun geld zitten. Zie voor informatie op onze website. Belangrijk voor onze organisatie is, dat wij van alle leden een actueel e-mailadres, gewoon adres en telefoonnummer hebben. Als u geen bericht heeft gehad over de contributie (of u weet dat van iemand anders), moet u snel contact opnemen met onderstaand e-mailadres.

 

Ook als uw mailadres verandert, heel graag een mailtje naar het adres hieronder. Lees het stukje over contributies op de site, als u zich daaraan houdt, krijgen we geen problemen. Voor vragen kunt u terecht bij:

 

Kees Kraakman, cp.kraakman@upcmail.nl

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op