AFC-LOGO-OK-1-small 

Bericht betreffende wijziging vrijwilligersbeleid AFC'34

donderdag, 07 november 2013,

Het bestuur en de Vrijwilligerscommissie van AFC’34 hebben besloten om het vrijwilligersbeleid van de club enigszins aan te passen. Tot nu toe werden wekelijks enkele seniorenleden en/of ouders van jeugdleden individueel ingedeeld voor het verrichten van de nodige hand- en spandiensten. Vanaf heden zal het aanwijzen van de vrijwilligers niet meer individueel maar per team plaatsvinden.

Elke week zal er door de Vrijwilligerscommissie een team aangewezen worden. De ouders/spelers van dit team kunnen daarna onder leiding van de leider/aanvoerder zelf bepalen wie welke taak op welk dagdeel gaat uitvoeren. De taken blijven zoals ze waren. Men kan worden ingezet als gastheer/gastvrouw in het wedstrijdsecretariaat, voor de terreindienst, voor de  kantinedienst of als scheidsrechter van een van de thuiswedstrijden.

Over het algemeen zijn er per (zater)dag 6 personen nodig: 2 voor terreindienst van 8.00 – 12.30 uur, 1 voor het wedstrijdsecretariaat van 8.00 – 12.00 uur, 1 voor het wedstrijdsecretariaat van 12.00 tot 17.00 uur, 1 voor de kantine van 9.00 – 12.30 uur, en 1 voor de kantine van 12.30 – 17.30 uur. Dit kan uiteraard per dag iets verschillen.

Het zal even wennen zijn, maar we gaan ervan uit bovengenoemde wijziging het beleid ten goede komt. Voordeel van het nieuwe systeem is immers dat de vrijwilligers, die op een dag het werk doen, elkaar goed kennen en zich daardoor hopelijk met (nog) meer plezier zullen inzetten voor onze vereniging.

Het bestuur en de VrijwilligerscommissieP.S.: Voor de volledigheid vermelden we hieronder ook nog even uit welke werkzaamheden de verschillende hand- en spandiensten kunnen bestaan.

Gastheer / gastvrouw Wedstrijdsecretariaat:
·         Kleedkamers nazien
·         Gasten ontvangen en naar kleedkamers verwijzen
·         Beheer van de kleedkamersleutels
·         Gasten, trainers, leiders en scheidsrechters voorzien van koffie/thee
·         Limonade voor pupillen regelen (tijdens de rust)
·         Thee voor junioren en senioren regelen (tijdens de rust)
·         Clubscheidsrechters voorzien van kleding
·         Clubscheidsrechters voorzien van consumptiemunten
·         Scheidsrechters voorzien van ballen, wedstrijdvlaggen, fluit, e.d.

Terreindienst: 
·         Voor de wedstrijden de aankleding van het complex verzorgen (vlaggen ophangen, e.d.)
·         Voor de wedstrijden de pupillendoelen klaarzetten
·         Voor de wedstrijden de hoekvlaggen plaatsen
·         Na de wedstrijden de kleedkamers nazien en eventueel aanvegen
·         Na de wedstrijden de pupillendoelen op de daarvoor bestemde plaatsen terugzetten
·         Na de wedstrijden de hoekvlaggen opruimen
·         Na de laatste wedstrijd de vlaggen opruimen

Kantinedienst:
·         Assisteren van de kantinebeheerder bij de verkoop van koffie, thee, fris, snoep, broodjes, e.d.
·         Diverse lichte werkzaamheden in de keuken

Scheidsrechter:
·         Een half uur voor de wedstrijd aanwezig zijn in het wedstrijdsecretariaat
·         De wedstrijd fluiten
·         Indien nodig de spelerspassen controleren
·         Indien nodig het (digitale) wedstrijdformulier afhandelen

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op