AFC-LOGO-OK-1-small 

Belangrijk bericht m.b.t. de contributie

zondag, 03 november 2013,

Afgelopen vrijdag zijn de aanmaningen verstuurd via de mail voor de contributieschuld. Als u nog geen contributie heeft betaald en ook geen aanmaning heeft gehad, wordt u dringend verzocht contact op te nemen met cp.kraakman@upcmail.nl, want dan staat er een verkeerd adres/e-mailadres in onze administratie. Op 1 december gaan de facturen die nog niet zijn betaald naar een incassobureau, uitgezonderd die van de leden die met ondergetekende betalingsafspraken hebben gemaakt. Wij hopen dat u het niet zover laat komen! Bij wijziging van adres of e-mailadres graag ook een bericht naar de ledenadministratie van AFC’34!

Kees Kraakman

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op