AFC-LOGO-OK-1-small 

ALCMARIA VICTRIX EN AFC’34 STARTEN FUSIETRAJECT

maandag, 27 oktober 2014,

Bestuursleden en adviseurs van Alcmaria Victrix en AFC’34 hebben de afgelopen periode besprekingen gevoerd over de wenselijkheid en mogelijkheid van een eventuele fusie. Dit overleg is constructief geweest en is in goede sfeer verlopen. De besturen van de verenigingen hebben daarop besloten om op 12 november 2014 een algemene ledenvergadering te beleggen en het volgende besluit aan de leden voor te leggen:

 

De leden bijeen in de algemene ledenvergadering op 12 november 2014 besluiten het bestuur te mandateren om verdere besprekingen te voeren met AFC’34/Alcmaria Victrix, die als uitgangspunt hebben tot een fusie te komen van beide verenigingen.

 

Een fusie tussen Alcmaria Victrix, inclusief de honk- en softbalafdeling, en AFC’34, heeft als belangrijkste voordeel dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De bestuurlijke draagkracht en de vrijwilligersinzet kunnen substantieel worden versterkt. Verder worden opbrengsten en kosten in een gunstigere verhouding gebracht. Goede trainings- en opleidingsfaciliteiten met voldoende gekwalificeerde trainers zijn een voorwaarde om op hoog niveau te spelen in alle drie de sporten. De ambities “meest toonaangevende topklasse club boven het Noordzeekanaal” en “talentontwikkeling aansluitend bij de ambitie Alkmaar topsport stad” kunnen worden gerealiseerd.

 

De nieuwe vereniging zal een bijdrage leveren aan maatschappelijke activiteiten gericht op het welzijn van de bevolking. De gemeente Alkmaar staat voor uitdagingen ten aanzien van het ouderenbeleid, jongerenbeleid en de trajecten naar werk. Dagbesteding, jeugdopvang, obesitasaanpak, bestrijding eenzaamheid bij senioren etc. zijn zaken waar een grote vereniging met een goede organisatie met gediplomeerde trainers en vrijwilligers een belangrijke taak kan vervullen. Met de gemeente Alkmaar willen wij hierover graag plannen maken. Met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties kan worden samengewerkt.

 

Als gevolg van het besluit van AZ om af te zien van een jeugdtrainingscomplex in de Westrand is er een nieuwe mogelijkheid voor de invulling van genoemd gebied. Het is daarom nu het moment om de wens tot fusie bekend te maken. Een fusie zal betekenen dat Alcmaria Victrix haar huidige complex zal verlaten en de nieuwe vereniging zal worden gevestigd op het nieuw te ontwikkelen sportcomplex in de Westrand. De nieuwe accommodatie (clubhuis, kleedkamers en velden) zal in goed overleg tussen de beide verenigingen worden gerealiseerd.

 

Het gemeentebestuur van Alkmaar zal worden gevraagd om de vestiging van de nieuwe vereniging, inclusief de honk- en softbalvereniging, ruimtelijk mogelijk te maken aan de Westrand en anderszins alle mogelijke medewerking te verlenen.

 

De eerste stappen in het proces tot fusie zijn het opstellen van het businessplan door de beide penningmeesters van de verenigingen en nader overleg tussen de besturen over de indeling van het complex, het clubhuis, de kleedkamers en het aantal velden. Daarna komen uiteraard nog legio punten in te formeren werkgroepen aan de orde.

 

In april 2015 wordt in de Westrand gestart met fase 1 van de aanleg van de sportfaciliteiten. Met ingang van het seizoen 2016-2017 kan de nieuwe vereniging, dan samen 190 jaar oud, als herboren beginnen.

 

In Alkmaar begon en begint de Victorie.

 

Getekend,

Alex Beek, voorzitter afd. voetbal Alcmaria Victrix Michel Zonneveld, voorzitter AFC’34
Rob Bijl, voorzitter a.i. Omnisportvereniging AV Sander Brouwer, vicevoorzitter AFC’34
Henk Smit, voorzitter St. Alcmaria 1898, adviseur Jan Ory, erevoorzitter AFC’34, adviseur

Henk Adriaanse, gespreksleider in dit proces

 

 

Logos Alc. Victr. en AFC34

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op