AFC-LOGO-OK-1-small 

AFC’34 trekt 1e zondag elftal terug m.i.v. seizoen 2018-2019

donderdag, 25 januari 2018,

Met ingang van seizoen 2018-2019 zal AFC’34 haar 1e elftal, spelend in de 1ste klasse West-1, terugtrekken uit de Zondagcompetitie. AFC’34 kiest ervoor om te gaan bouwen aan een 1e elftal spelend in de zaterdagcompetitie. AFC’34 is sinds 1980 afwisselend actief geweest op de zondag in de hoofdklasse en 1ste klasse van het amateurvoetbal.

De vereniging geeft aan financieel keuzes te moeten maken. De opbrengsten van een 1e elftal op zondag wegen niet op tegen de kosten die het spelen op dit niveau met zich meebrengen. Deze kosten komen o.a. tot uiting in de vergoeding welke betaald moet worden aan een trainer op het opleidingsniveau Trainer-coach 1 (TC1), de onkostenvergoedingen aan spelers, materiaal- en vervoerskosten en de wedstrijdkosten die de vereniging kwijt is aan o.a. de KNVB.

De opbrengsten, in de vorm van entreegelden, de horeca inkomsten op de zondag en de sponsorgelden welke specifiek aan het 1e elftal te koppelen zijn, dekken deze kosten onvoldoende om tot een rendabele exploitatie van het team te komen. Voorzitter Michel Zonneveld geeft aan dat de bezoekersaantallen op zondag de afgelopen jaren fors zijn teruggelopen tot zo’n 150 á 200 bezoekers per wedstrijd. AFC’34 heeft momenteel nog 4 op zondag spelende teams, waarvan 3 jeugdteams.

Op zaterdag speelt de grote jeugdafdeling en is er veel meer drukte en gezelligheid op het complex. De horeca is hier helemaal op ingericht. De nieuwe sponsors die de vereniging aan zich bindt zijn vereniging breed gericht en vooral ook op de jeugd. ‘De toekomst van het amateurvoetbal ligt op zaterdag en niet op zondag’; aldus voorzitter Michel Zonneveld. 

AFC’34 gaat verder met het investeren in de jeugdopleiding welke op dit moment behoort tot de top 15 van Nederland. Naast de breedtesport is AFC’34 met de jeugd prestatief actief op het hoogste amateurniveau van Nederland met teams spelend in de landelijke divisies. Ten gevolge daarvan wordt er binnenkort een belangrijke samenwerking bekrachtigd met een Betaald Voetbal Organisatie uit de top van het Nederlands voetbal. 

Vanuit de jeugdopleiding zullen spelers opgeleid worden voor doorstroming naar BVO’s en naar het 1e Zaterdag elftal welke nu nog actief is in de 4e klasse. AFC’34 zet de komende jaren in op een snelle opmars van dit team, met als voorbeeld de promoties van Zondag 1 in de 2e helft van de jaren zeventig toen in 5 jaar doorgroei van de 4e klasse naar de 1e klasse werd gerealiseerd. 

Sinds begin van dit seizoen is AFC’34 met Vrouwen Voetbal Alkmaar gezamenlijk gebruiker van het Sportcomplex aan de Robonsbosweg. Er is de afgelopen jaren stevig ingezet op vernieuwing van het complex met nieuwe kunstgrasvelden en nieuwe kleedkamers met aangebouwde nieuwe tribune. 
De eredivisionist VV Alkmaar zorgt naar verwachting voor de nodige spin-off om ook een rendabele amateur vrouwenvoetbaltak bij AFC’34 in het leven te roepen. 

De vereniging stelt met deze keuze en de vastgestelde ambitie de financiële situatie en het voortbestaan van de vereniging voor de langere termijn veilig. 

Namens het bestuur.
Michel Zonneveld
Voorzitter AFC’34

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op