AFC-LOGO-OK-1-small 

Opzeggen

Gepubliceerd op 16 juli 2013, Aangepast op 23 mei 2017

Afmelden

Leden kunnen zich uitsluitend schriftelijk, per brief of per e-mail, afmelden bij de ledenadministrateur:

Laus van langen
Lindenlaan 91
1815 HE Alkmaar
E-mail: laus.v.langen@wxs.nl

Mondelinge opzeggingen via leiders, trainers, aanvoerders e.d. zijn niet geldig.

Wilt u zich als lid afmelden, dan dient dit uiterlijk 15 juni te gebeuren. Meldt u zich niet af op de hiervoor vermelde wijze en voor 16 juni, dan bent u automatisch lid voor het nieuwe seizoen, en bent u de voor u geldende contributies verschuldigd. 

Overschrijving

Indien u de afgelopen 3 jaar lid bent geweest van een andere veld/zaalvoetbalvereniging, en u wilt lid worden bij AFC'34, dan dient u bij de KNVB overschrijving aan te vragen. De overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministrateur en het wedstrijdsecretariaat. Het overschrijvingsformulier is helaas niet via onze website beschikbaar.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw overschrijving. Indien u twijfelt of u een overschrijvingsformulier dient in te vullen kunt u informeren bij de ledenadministrateur of het wedstrijdsecretariaat.

Indien u zich hebt aangemeld als lid, maar u hebt de vragen m.b.t. de overschrijving niet juist beantwoord, bent u geen lid van AFC'34.

U dient uw overschrijvingsformulier tezamen met uw inschrijfformulier in te leveren of op te sturen, aan de ledenadministrateur of het wedstrijdsecretariaat.

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op