AFC-LOGO-OK-1-small 

Lid worden

Gepubliceerd op 16 juli 2013, Aangepast op 23 mei 2017

Aanmelden

Nieuwe leden dienen een inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij:

de ledenadministrateur

Laus van langen
Lindenlaan 91
1815 HE Alkmaar

E-mail: laus.v.langen@wxs.nl

Tel.: 072-5156535

of het wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat op het sportcomplex van AFC'34 is geopend op zaterdag en zondag. 

 

Na ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier bent u lid van AFC'34 onder voorbehoud van acceptatie door de KNVB.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministrateur en het wedstrijdsecretariaat.

>>> Het inschrijfformulier kunt u ook hier downloaden <<< 

 

Afmelden

Leden kunnen zich uitsluitend schriftelijk, per brief of per e-mail, afmelden bij de ledenadministrateur:

Laus van langen
Lindenlaan 91
1815 HE Alkmaar

E-mail: laus.v.langen@wxs.nl

 

Mondelinge opzeggingen via leiders, trainers, aanvoerders e.d. zijn niet geldig. Wilt u zich als lid afmelden, dan dient dit uiterlijk 15 juni te gebeuren. Meldt u zich niet af op de hiervoor vermelde wijze en voor 16 juni, dan bent u automatisch lid voor het nieuwe seizoen, en bent u de voor u geldende contributies verschuldigd. 

 

Overschrijving

Indien u de afgelopen 3 jaar lid bent geweest van een andere veld/zaalvoetbalvereniging, en u wilt lid worden bij AFC'34, dan dient u bij de KNVB overschrijving aan te vragen.

De overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministrateur en het wedstrijdsecretariaat. Het overschrijvingsformulier is helaas niet via onze website beschikbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor uw overschrijving. Indien u twijfelt of u een overschrijvingsformulier dient in te vullen kunt u informeren bij de ledenadministrateur of het wedstrijdsecretariaat.

Indien u zich hebt aangemeld als lid, maar u hebt de vragen m.b.t. de overschrijving niet juist beantwoord, bent u geen lid van AFC'34.

U dient uw overschrijvingsformulier tezamen met uw inschrijfformulier in te leveren of op te sturen, aan de ledenadministrateur of het wedstrijdsecretariaat.

 

Verzekering

Voor leden van de KNVB geldt een aanvullende ongevallenverzekering. In voorkomende gevallen kunt u informatie opvragen bij de ledenadministrateur.

Voor verlies van of beschadiging van persoonlijke eigendommen op het complex van AFC'34 bent uzelf verantwoordelijk. De vereniging AFC'34 is hiervoor niet aansprakelijk.

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op