AFC-LOGO-OK-1-small 

Contributie 2019/2020

Gepubliceerd op 28 april 2018, Aangepast op 30 augustus 2019

De contributie is per leeftijdscategorie verschillend en bedraagt met ingang van het seizoen 2019-2020:

 

Categorie

Standaard
(1x trainen)

Toeslag 1
(2x trainen)

Toeslag 2
(3x trainen) 

Totaal

O19-1 za

 € 150,00

 

 € 150,00

 € 300,00

O17-1 za

 € 150,00

 

 € 150,00

 € 300,00

O16-1 za

 € 150,00

 

 € 150,00

 € 300,00

O15-1 za

 € 150,00

 

 € 150,00

 € 300,00

O15-2 za

 € 150,00

 

 € 150,00

 € 300,00

O14-1

 € 150,00

 

 € 150,00

 € 300,00

O14-1

 € 150,00

 

 € 150,00

 € 290,00

O13-1

 € 140,00

 

 € 150,00

 € 290,00

O13-3

 € 140,00

 

 € 150,00

 € 290,00

O12-1

€ 140,00

 

€ 150,00 

€ 290,00 

O11-1

 € 130,00

 

 € 150,00

 € 280,00

O11-2

 € 130,00

 

 € 150,00

 € 280,00

O10-1

 € 130,00

 

 € 150,00

 € 280,00

O10-2

 € 130,00

 

 € 150,00

 € 280,00

         

O14-2

 € 150,00

 € 50,00

 

 € 200,00

O13-2

 € 140,00

 € 50,00

 

 € 190,00

O13-4

 € 140,00

 € 50,00

 

 € 190,00

O13-5

 € 140,00

 € 50,00

 

 € 190,00

O11-3

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O11-4

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O10-3

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O10-4

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O10-5

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O10-4

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O10-5

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O9-1

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O9-2

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O9-3

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O8-1

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00

O8-2

 € 130,00

 € 50,00

 

 € 180,00O

O8-3

 € 130,00

€ 50,00   

 € 180,00

Zaterdag 1

 € 200,00

 € 75,00

 

 € 275,00

Zaterdag 2

 € 200,00

   

 € 200,00

         

Zondag1

 € 150,00

   

 € 150,00

O19-2

 € 150,00

   

 € 150,00

O17-2

 € 150,00

   

 € 150,00

O16-3

 € 150,00

   

 € 150,00

O16-4

 € 150,00

   

 € 150,00

O15-3

 € 150,00

   

 € 150,00

       

 

         

Mini’s

 € 70,00

   

 € 70,00

         

Zaal:

       

Senioren

 € 130,00

   

 € 130,00

Zaal/sen/veld

 € 60,00

   

 € 60,00

Zaal junioren €  90,00     € 90,00
 Zaal juniioren/veld € 40,00      € 40,00 

Overig:

       

Niet spelend lid

 € 90,00

   

 € 90,00

Donateurs

 € 50,00

   

 € 50,00

7x7 KNVB
zomer competitie

 € 90,00

   

 € 90,00

Op de tarieven is een gezinskorting van toepassing; korting bij 3 kinderen € 25,00, bij 4 kinderen € 50,00.

Nieuwe spelerspassen zullen worden uitgereikt nadat de verschuldigde contributie is ontvangen. De contributie wordt bij voorkeur geïncasseerd door een automatische incasso

Contributie betalen en het betalen van gele/rode kaartenschuld kan op nr NL52 RABO 0376 4350 70 t.n.v. AFC’34 onder vermelding van de naam van de speler.

Indien u vragen heeft over de hoogte van de aan u berekende contributies en of de betaling hiervan kunt u uitsluitend contact opnemen met de contributieadministrateur van AFC'34:

Kees Kraakman
cp.kraakman@upcmail.nl

 

Wat gebeurt er indien u de contributie niet op tijd betaalt?

Iedereen vindt het heel normaal dat wij ons salaris e.d. aan het eind van de maand ontvangen. Zo vinden wij het normaal dat de leden de contributie ook op tijd betalen. Immers de vereniging heeft ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen. Voorts is de inning van de contributie een tijdrovend karwei, en als de contributie bij een afgegeven machtiging niet kan worden geïncasseerd, of de toegestuurde factuur niet wordt betaald, wordt het karwei alleen maar groter. Aanmaningen en  incasso’s vragen extra tijd van de vrijwilligers die zich inzetten voor de inning van de contributies en per saldo levert het niets extra op.

Leden die de contributie op 1 september nog niet hebben betaald krijgen via de mail een eerste en eventueel ook nog een tweede en derde aanmaning. Als op 15 oktober nog niet is betaald worden de elftalbegeleiders en trainers ingelicht en worden deze leden m.i.v. 1 november geschorst tot het moment dat de contributie is voldaan.

Als de contributie op het einde van het seizoen niet is betaald, gaat de factuur naar incassobureau Snijders, die dit verder afhandelt. Natuurlijk kost dit de speler veel extra geld. Deze spelers krijgen uiteraard ook geen overschrijving naar een andere vereniging.

Leden die tijdelijk financieel heel krap zitten kunnen contact opnemen met Kees Kraakman
(cp.kraakman@upcmail.nl) om eventueel een betalingsregeling te treffen.

 

Mogelijke vergoeding kosten contributie 

Wij wijzen de ouders er nadrukkelijk op dat er diverse manieren zijn om de kosten van contributie e.d. vergoed te krijgen. Dit kan gebeuren bij AlkmaarPas “Kinderen doen mee” (100 euro per kind), AlkmaarPas “Jouw eigen voordeel” (80 euro per kind), het jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar (of andere gemeente) en de Stichting Sportkind. U moet dit zelf aanvragen en wij willen u nadrukkelijk vragen om dit al in augustus te doen. U kan uiteraard niet onbeperkt aanvragen doen, meestal één keer per jaar en onder bepaalde inkomensvoorwaarden.

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op