AFC-LOGO-OK-1-small 

Contributie

Gepubliceerd op 20 november 2015, Aangepast op 01 juni 2016

De contributie is per leeftijdscategorie verschillend en bedraagt met ingang van het seizoen 2016-2017:

 

Categorie

Contributie

Trainingstoeslag

Totaal

Senioren / JO20 

200 75 200 / 275

Senioren 35+                  

90 --  90

JO19 / MO19 / JO18

160 75 160 / 235

JO17 / MO17 / JO16

150 75 150 / 225

JO15 / MO15 / JO14

150 75 150 / 225

JO13 / MO13 / JO12

140 50 140 / 190

JO11 / JO10 / JO9 / JO8 

130 50 130 / 180

JO7 / JO6

70 --  70

Zaal Senioren 

120 --  120

Zaal Junioren 

90 --  90

Niet spelende leden 

80 --  80

Donateurs 

50 --   50 

 

Gezinskorting   
Bij 3 kinderen          25
Bij 4 kinderen 50
   
Trainingstoeslag  

De basiscontributie wordt verhoogd met een trainingstoeslag voor de teams

die of een derde keer trainen of kwalitatief meer en betere faciliteiten kennen.                

                 

Voor senioren, JO20, JO19, MO19, JO18, JO17, MO17, JO16, JO15,

MO15 en JO14 bedraagt de trainingstoeslag  

 

75

Voor JO13, MO13, JO12, JO11, JO10, JO9 en JO8 bedraagt de

trainingstoeslag

 

50

 

Nieuwe spelerspassen zullen pas worden uitgereikt nadat de verschuldigde contributie is ontvangen. De contributie wordt bij voorkeur geïncasseerd door een automatische incasso

 

Contributie betalen en het betalen van gele/rode kaartenschuld kan op nr NL52 RABO 0376 4350 70 t.n.v. AFC’34 onder vermelding van de naam van de speler.

Indien u vragen heeft over de hoogte van de aan u berekende contributies en of de betaling hiervan kunt u uitsluitend contact opnemen met de contributieadministrateur van AFC'34:

Kees Kraakman

e-mailadres: cp.kraakman@upcmail.nl

 

Wat gebeurt er indien u de contributie niet op tijd betaalt?

 

Iedereen vindt het heel normaal dat wij ons salaris e.d. aan het eind van de maand ontvangen. Zo vinden wij het normaal dat de leden de contributie ook op tijd betalen. Immers de vereniging heeft ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen. Voorts is de inning van de contributie een tijdrovend karwei, en als de contributie bij een afgegeven machtiging niet kan worden geïncasseerd, of de toegestuurde factuur niet wordt betaald, wordt het karwei alleen maar groter. Aanmaningen en  incasso’s vragen extra tijd van de vrijwilligers die zich inzetten voor de inning van de contributies en per saldo levert het niets extra op.

 

Leden die de contributie op 1 september nog niet hebben betaald krijgen via de mail een eerste en eventueel ook nog een tweede en derde aanmaning. Als op 15 oktober nog niet is betaald worden de elftalbegeleiders en trainers ingelicht en worden deze leden m.i.v. 1 november geschorst tot het moment dat de contributie is voldaan.

Als de contributie op het einde van het seizoen niet is betaald, gaat de factuur naar incassobureau Snijders, die dit verder afhandelt. Natuurlijk kost dit de speler veel extra geld. Deze spelers krijgen uiteraard ook geen overschrijving naar een andere vereniging.

Leden die tijdelijk financieel heel krap zitten kunnen contact opnemen met Kees Kraakman
(cp.kraakman@upcmail.nl) om eventueel een betalingsregeling te treffen.

 

Mogelijke vergoeding kosten contributie 

 

Wij wijzen de ouders er nadrukkelijk op dat er diverse manieren zijn om de kosten van contributie e.d. vergoed te krijgen. Dit kan gebeuren bij AlkmaarPas “Kinderen doen mee” (100 euro per kind), AlkmaarPas “Jouw eigen voordeel” (80 euro per kind), het jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar (of andere gemeente) en de Stichting Sportkind. U moet dit zelf aanvragen en wij willen u nadrukkelijk vragen om dit al in augustus te doen. U kan uiteraard niet onbeperkt aanvragen doen, meestal één keer per jaar en onder bepaalde inkomensvoorwaarden.

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op